Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6784/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6784/TCHQ-KTTT
V/v thuế đối với sản phẩm hoàn chỉnh gắn kèm sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu mua trong nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1842/HQĐN-NV ngày 10/09/2008 và công văn số 2610/HQĐN-NV ngày 16/12/2008 của Cục Hải quan Đồng Nai về thuế đối với sản phẩm hoàn chỉnh gắn kèm sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu mua trong nước, tiếp theo công văn số 3379/TCHQ-KTTT ngày 18/7/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK.

Quy định hiện hành mới đề cập đến việc xét hoàn thuế cho sản phẩm hoàn chỉnh do Việt Nam nhập khẩu để gắn với sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng gói chung với sản phẩm xuất khẩu, trong đó sản phẩm xuất khẩu phải được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu.

Trường hợp Cục Hải quan Đồng Nai nêu là sản phẩm hoàn chỉnh do Việt Nam nhập khẩu để gắn với sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng gói chung với sản phẩm xuất khẩu, trong đó sản phẩm xuất khẩu được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu trong nước Tổng cục Hải quan sẽ xem xét đề nghị bổ sung tại Thông tư mới ban hành trong thời gian tới. Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn chính thức đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6784/TCHQ-KTTT ngày 26/12/2008 về việc thuế đối với sản phẩm hoàn chỉnh gắn kèm sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu mua trong nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


953

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113