Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6781/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 6781/TCHQ-TXNK
V/v thanh khoản hợp đồng gia công  

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2742/HQHCM-TXNK ngày 04/10/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong thanh khoản hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nộp hợp đồng gia công quá hạn.

Theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh khoản mà doanh nghiệp không nộp hồ sơ thanh khoản thì cơ quan Hải quan thực hiện tính thuế, ấn định số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt chậm nộp đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị … thuộc hợp đồng gia công chưa thanh khoản tính từ ngày đăng ký tờ khai nhập nguyên liệu.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ và thanh khoản hợp đồng gia công sau khi đã nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thì cơ quan hải quan xử lý tiền thuế, tiền phạt theo hướng dẫn tại Điều 24 và Điều 130 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ và hoàn thành việc thanh khoản hợp đồng gia công nhưng chưa nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan.

Về nội dung này, Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để sửa đổi Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

2. Trường hợp doanh nghiệp bị thất lạc tờ khai xuất khẩu bản gốc, doanh nghiệp đề nghị sao lục tờ khai bản gốc tại cơ quan hải quan để nộp hồ sơ thanh khoản:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan để trình Bộ Tài chính xử lý thống nhất đối với các trường hợp mất tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu bản lưu người khai hải quan. Trong khi chưa có hướng dẫn về việc sử dụng tờ khai sao trong bộ hồ sơ thanh khoản, đề nghị Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn trả lời cụ thể khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6781/TCHQ-TXNK ngày 15/11/2010 về thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.026

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!