Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 678/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm nhập, tạm xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 290/HQBD-GSQL ngày 24/1/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện đúng theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 50 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính đối với phương tiện quay vòng khác.

Khi doanh nghiệp đăng ký với cơ quan Hải quan thời gian tạm nhập, tạm xuất phương tiện quay vòng thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp cho cơ quan Hải quan hợp đồng/thỏa thuận/văn bản đề nghị của doanh nghiệp (đối với trường hợp không có hợp đồng/thỏa thuận) để cơ quan Hải quan làm cơ sở quản lý, theo dõi thời hạn nộp thuế đối với phương tiện quay vòng.

2. Hiện nay, Tổng cục Hải quan (Cục giám sát quản lý) đang triển khai kế hoạch ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch; theo đó, tờ khai sẽ được định dạng trên hệ thống máy tính để doanh nghiệp khai báo hải quan trên hệ thống khi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất phương tiện quay vòng và cơ quan Hải quan sẽ thực hiện quản lý theo dõi và thanh khoản phương tiện quay vòng trên hệ thống máy tính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 678/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2011 về thủ tục tạm nhập, xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.114

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!