Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6773/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục chuyển tiếp sản phẩm và xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công sau khi hợp đồng hết hiệu lực do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6773/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 6773/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục chuyển tiếp sản phẩm và xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công sau khi hợp đồng hết hiệu lực

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3119/HQHCM-GC ngày 02/11/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc thủ tục chuyển tiếp sản phẩm và xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công sau khi hợp đồng hết hiệu lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại tiết b, điểm 3.1, khoản X, mục II Thông tư số 116/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính thì “Thời điểm bên giao đến Hải quan bên giao làm thủ tục hải quan phải nằm trong thời hạn hiệu lực hợp đồng gia công giao và không quá 15 ngày kể từ ngày Hải quan bên nhận ký xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan lên tờ khai. Quá thời hạn nêu trên, nếu tờ khai đó đã được Hải quan bên nhận xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan thì lập biên bản để xử lý theo quy định và làm tiếp thủ tục hải quan, không hủy tờ khai”.

Căn cứ theo quy định tại khoản 5, Điều 41 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì “Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu ký xác nhận giao hàng cho doanh nghiệp nhập khẩu vào 04 tờ khai hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ và doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ làm thủ tục hải quan.

Nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ chưa làm thủ tục hải quan thì Hải quan làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đối với doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ, làm tiếp thủ tục hải quan, không hủy tờ khai”.

Theo đó, đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập biên bản xử lý theo quy định đối với thủ tục gia công chuyển tiếp hoặc xuất khẩu tại chỗ quá hạn hợp đồng, tiếp tục làm thủ tục hải quan, không hủy tờ khai đối với các trường hợp trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6773/TCHQ-GSQL vướng mắc thủ tục chuyển tiếp sản phẩm và xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công sau khi hợp đồng hết hiệu lực do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.159
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116