Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6769/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6769/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6769/TCHQ-KTTT
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Kiểm tra dữ liệu GTT 22 hàng nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thấy mặt hàng ôtô 5 chỗ, 4 cửa, hiệu BMW 320i, dung tích 1995cc, Model 2008, 2009, Đức sản xuất năm 2008 do Công ty cổ phần ôtô Châu Âu nhập khẩu đã chấp nhận trị giá tính thuế thấp hơn danh mục quản lý rủi ro ban hành theo công văn 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể:

- Tờ khai số 98/NKD, tờ khai số 99/NKD ngày 27/10/2008 đã chấp nhận trị giá khai báo 17.138,5127 USD/c (12.615 EUR).

- Tờ khai số 106/NKD ngày 27/11/2008 đã chấp nhận trị giá khai báo 22.720,3085 USD/c (16.685 EUR).

Trong khi đó tại danh mục quản lý rủi ro ban hành kèm theo công văn trên có quy định giá mặt hàng giống hệt là 26.483 USD/c.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho rằng đã tham khảo công văn số 719/ĐTCBL-P2 ngày 3/12/2008 của Cục ĐTCBL cung cấp thông tin giá các loại xe BMW nhập khẩu áp dụng trong tháng 10/2008 để chấp nhận trị giá khai báo tại các tờ khai Hải quan nhập khẩu của Công ty cổ phần ôtô Châu Âu.

Tuy nhiên, theo công văn trên của Cục ĐTCBL thì thông tin tham khảo để chấp nhận trị giá tại các tờ khai trên lại của chính Công ty cổ phần ôtô Châu Âu đã cung cấp thông tin hợp tác với Cục ĐTCBL. Vì vậy việc tham khảo thông tin trên chưa thể hiện tính khách quan và chưa phù hợp với quy định về căn cứ cơ sở thông tin xác định trị giá quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; công văn 4046/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng ôtô nhập khẩu nêu trên, đối chiếu với quy định của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008; Công văn 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 để xác định trị giá tính thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- CHQ các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6769/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89