Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6766/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6766/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6766/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin.
(Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/SY/2013 ngày 24/10/2013 của Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin trình bày vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm bột men Silicat. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính không có quy định về việc xét không thu thuế xuất khẩu với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Do đó, trong giai đoạn từ năm 2007 đến tháng 10/2010, các lô hàng xuất khẩu của Công ty được sản xuất từ nguồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu vẫn phải nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất có hiệu lực tại thời điểm xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6766/TCHQ-TXNK năm 2013 chính sách thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78