Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 673/BTC-TCHQ năm 2016 về xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 673/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/BTC-TCHQ
V/v xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 40/UBND-KT ngày 06/01/2016 của UBND tnh Lào Cai báo cáo đ nghị cho xuất khẩu và tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Mốc 143 thuộc phạm vi khu vực ca khẩu phụ Mường Khương tỉnh Lào Cai, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ pháp lý:

Cửa khẩu Mường Khương được thỏa thuận và xác định tại Khoản 2 Điều 2 Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2009; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 xác định phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương theo Điều 12 Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và có Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 công bố cửa khẩu phụ đủ Điều kiện được tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo văn bản số 1757/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại; Căn cứ Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Bộ Tài chính nhất trí với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho phép xuất khẩu và tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua mốc quốc giới 143 thuộc phạm vi khu vực cửa khẩu Mường Khương tỉnh Lào Cai, với Điều kiện:

- Hàng hóa xuất khẩu là các mặt hàng được sản xuất trong nước, ưu tiên mặt hàng Nông sản, thủy hải sản.

- Hàng hóa tái xuất phải đúng quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; đáp ứng quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

2. Đ nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai:

- Tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng đường giao thông, kho bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa để tạo Điều kiện cho việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Mường Khương.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng tại cửa khẩu Mường Khương gồm: Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch báo cáo ngành dọc cấp trên bố trí đủ lực lượng kiểm tra, giám sát, kiểm soát đảm bảo thực hiện đúng quy định, không để xảy ra sai phạm hoặc thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.

- Thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trước khi triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- B
Quốc phòng (để phối hợp);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Cục HQ Lào Cai (đ
thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 673/BTC-TCHQ năm 2016 về xuất khẩu, tái xuất hàng hóa qua phạm vi khu vực cửa khẩu phụ Mường Khương do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40