Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6714/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 6714/TCHQ-TXNK
V/v không thu thuế hàng tạm nhập – tái xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2495/HQHCM-TXNK ngày 09/09/2010 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo theo nội dung công văn số 3617/TCHQ-TXNK ngày 05/07/2010 của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế nhập khẩu hàng tạm nhập – tái xuất của Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 6, Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất; hàng hóa tạm xuất, tái nhập và hàng hóa nhập khẩu ủy thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất được xét hoàn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu khi tái nhập, thuế xuất khẩu khi tái xuất.

Trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hóa tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu.

Hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế (không thu thuế) được quy định tại Điều 118, Điều 126 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

2. Trường hợp của Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá đăng ký tờ khai nhập khẩu theo loại hình tạm nhập, tái xuất để nhập khẩu hàng hóa (bông xenlulo làm đầu lọc thuốc lá) theo hợp đồng ủy thác cho Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bến Tre; Số hàng hóa nhập khẩu trên đã được Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bến Tre tái xuất khỏi Việt Nam thì thuộc đối tượng xét hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại khoản 6, Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nếu đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục quy định tại Điều 118, Điều 126 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp, kiểm tra tính thống nhất của hồ sơ (hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng ủy thác, hợp đồng xuất khẩu, tờ khai…) đối chiếu với quy định trên để thực hiện, trường hợp có nghi vấn trong việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu thì thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau theo quy định tại khoản 5 Điều 127 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6714/TCHQ-TXNK ngày 11/11/2010 không thu thuế hàng tạm nhập – tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.222

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!