Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 671/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 671/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo phương thức quay vòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Honda Việt Nam.
(Đ/c: phường Phúc Thắng, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 2811/2014/HVN/D ngày 26/11/2014 của Công ty Honda Việt Nam hỏi về thủ tục tạm nhập khẩu cho hàng hóa là phương tiện quay vòng theo dạng đi thuê, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục tạm nhập khẩu 1,980 bộ khung giá sắt dùng để đóng hàng xe máy xuất khẩu do Công ty Honda Logistics Inc chỉ định Công ty Honda Motor (có địa chỉ tại Nhật Bản) giao hàng cho Công ty Honda Việt Nam được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 54 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Về thủ tục hải quan đối với 220 bộ khung giá sắt do Công ty Hanwa Việt Nam (có địa chỉ tại Việt Nam) xuất khẩu cho Công ty Honda Logistics Inc theo hợp đồng mua bán có điều khoản Công ty Honda Logistics Inc chỉ định Công ty Hanwa Việt Nam giao hàng tại Việt Nam cho Công ty Honda Việt Nam được áp dụng theo Điều 27 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính; theo đó, Công ty Hanwa Việt Nam đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ 220 bộ khung giá sắt theo quy định Điều 27 Thông tư số 22/2014/TT-BTC, Công ty Honda Việt Nam đăng ký và làm thủ tục tạm nhập khẩu 220 bộ khung giá sắt theo quy định tại khoản 3, Điều 54 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, tờ khai nhập khẩu tại chỗ được thay thế bằng tờ khai tạm nhập khẩu.

2. Về thời hạn và chính sách thuế đối với phương tiện quay vòng theo quy định tại khoản 3, Điều 54 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 14190/TCHQ-GSQL ngày 26/11/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 671/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202