Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 670/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc các thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 670/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 670/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc đối với trường hợp của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 1600/HQKG-NV ngày 26/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo xin ý kiến đối với trường hợp của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm tiếp theo công văn số 14188/TCHQ-GSQL ngày 26/11/2014 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc quá hạn thanh khoản hồ sơ tạm nhập tái xuất:

Đối với các trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản mặt hàng gỗ nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng còn thiếu chứng từ thanh toán do chưa đến hạn thanh toán trên hợp đồng: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu căn cứ xác định hàng hóa đã thực tái xuất theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì có thể xem xét vận dụng quy định tại điểm d.2 Khoản 8 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC dẫn trên để thực hiện việc thanh khoản hồ sơ.

2. Về việc quá hạn làm thủ tục nhập khẩu lô hàng gỗ:

Căn cứ công văn 789/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/12/2014 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang thì căn cứ Khoản 2 Điều 11 và Khoản 4 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp không được tiếp tục kinh doanh khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi".

Như vậy, việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng gỗ đã tập kết tại cửa khẩu Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang là thủ tục hành chính, không phải là hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời của doanh nghiệp. Do vậy, không thuộc hoạt động bị cấm theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang tại văn bản số 789/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/12/2014.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005, căn cứ Quyết định số 797/QĐ-ĐKKD ngày 17/7/2014 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DNTN chế biến gỗ Đại Lâm, thì doanh nghiệp phải giải thể vào ngày 17/01/2015.

Do vậy, đối với lô hàng gỗ đã tập kết tại cửa khẩu Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang và đang chịu sự giám sát của Chi cục Hải quan CKQT Hà Tiên - Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, đề nghị doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng trên theo quy định trước ngày chính thức giải thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 670/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc các thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.771
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238