Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6699/TCHQ-GSQL về nhập khẩu điện thoại di động theo loại hình phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6699/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6699/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu điện thoại di động theo loại hình phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3193/HQHCM-GSQL ngày 10/11/2011 và công văn số 3394/HQHCM-GSQL ngày 25/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu; căn cứ công văn số 11954/BCT-XNK ngày 26/12/2011 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT (gửi kèm), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung hợp đồng bảo hành ủy quyền ký ngày 01/9/2004 giữa Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ An Ba và Công ty SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATION, căn cứ nội dung công văn số 11954/BCT-XNK ngày 26/12/2011 của Bộ Công Thương, ngoài các giấy tờ liên quan của hồ sơ hải quan để thực hiện thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định thì yêu cầu Công ty có văn bản cam kết việc Công ty nhập khẩu điện thoại di động nhãn hiệu Sony Ericsson nhằm mục đích duy nhất là thực hiện dịch vụ bảo hành, sửa chữa điện thoại di động theo hợp đồng bảo hành ủy quyền; không chấp nhận Công ty sử dụng để phục vụ huấn luyện, quảng cáo sản phẩm như Công ty đã cam kết với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 3193/HQHCM-GSQL dẫn trên và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu phi mậu dịch đối với lô hàng điện thoại di động của Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6699/TCHQ-GSQL về nhập khẩu điện thoại di động theo loại hình phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.881
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127