Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6676/TCHQ-GSQL năm 2018 về kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh mặt hàng phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6676/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 14/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6676/TCHQ-GSQL
V/v kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh mặt hàng phế liệu

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đi với hoạt động nhập khu và sử dụng phế liệu nhập khu làm nguyên liệu sản xuất, liên quan đến thủ tục hải quan đối với mặt hàng phế liệu kinh doanh tạm nhập, tái xuất và quá cảnh, ngày 08/11/2018, Bộ Công Thương có công văn số 9075/BCT-XNK hướng dẫn nội dung cụ thể như sau:

“Triển khai thực hiện Chỉ thị s 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đ đảm bảo việc thực thi phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Bộ Công Thương đang phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với một số loại phế liệu và Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan rà soát biện pháp tạm ngừng hoạt động quá cảnh mặt hàng phế liệu qua lãnh thổ Việt nam.

Sau khi ban hành các Thông tư này, Bộ Công Thương sẽ thông báo về thời điểm áp dụng để Tổng cục Hải quan được biết”.

Trong thời gian Bộ Công Thương chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thì việc thực hiện kinh doanh TNTX phế liệu thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6676/TCHQ-GSQL năm 2018 về kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh mặt hàng phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121