Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6671/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là vật liệu lớp cách điện của lối dây dẫn điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6671/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 14/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6671/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần cáp điện và Hệ thống LS-VINA.
(Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 180426-1/CVLS ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-VINA về việc phúc tra lại kết quả phân tích phân loại. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Ngày 11/9/2018, cơ quan hải quan đã gửi mẫu lưu của 02 Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đề xuất 1844/TB-KĐ2 và 1846/TB-KĐ2 ngày 12/6/2017 đến đơn vị giám định là Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Chi nhánh Hải Phòng (Vinacontrol) để xác định vật liệu lớp cách điện của lối dây dẫn điện. Theo chứng thư giám định số 18C02HQ08193-01 và 18C02HQ08194-01 ngày 25/9/2018 của Vinacontrol thì vật liệu cách điện lớp lõi của mẫu hàng là nhựa polyeste và kết quả giám định này phù hợp với các Thông báo kết quả phân loại số 2039/TB-TCHQ ngày 17/4/2018 và 2041/TB-TCHQ ngày 17/4/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phn cáp điện và Hệ thống LS-VINA biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6671/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại hàng hóa là vật liệu lớp cách điện của lối dây dẫn điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.257

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91