Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6667/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6667/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 14/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6667/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 3124/HQHCM-GSQL ngày 30/10/2018 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và công văn số 2826/HQBD-GSQL ngày 02/11/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc đối với hàng hóa chuyển từ cảng TP.Hồ Chí Minh về cảng tổng hợp Bình Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương là Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định số 3175/2003/QĐ-BGTVT ngày 02/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Cho phép tàu biển trong nước và nước ngoài có trọng tải ti đa đến 5000DWT và mớn nước phù hợp, được ra vào cảng tổng hợp Bình Dương - tỉnh Bình Dương của Công ty trách nhiệm hữu hạn Daso để xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng hóa nội địa.”.

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2018 của Bộ giao thông vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam thì bến cảng tổng hợp Bình Dương thuộc cảng biển Việt Nam.

Do vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương được làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng rượu nhập khẩu nói riêng và các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập ban hành kèm Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, nếu cảng đích ghi trên vận đơn là Cảng tổng hợp Bình Dương.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giám sát và đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với loại hình nhập khẩu nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6667/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175