Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6665/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc liên quan đến C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6665/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 14/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6665/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu Quân đội
(33B, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 579/CT-LD ngày 02/8/2018 của Tổng công ty xăng dầu Quân đội vướng mắc liên quan đến C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thời điểm nộp C/O đã được hướng dẫn cụ thể tại công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 và số 3109/BTC-TCHQ ngày 9/3/2017 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan đã gửi công văn số 2067/GSQL-GQ4 trả lời công ty.

2. Liên quan đến 03 C/O đề cập tại công văn số 579/CT-KD:

- Đối với 02 tờ khai hải quan nhập khẩu số 101888485160 và số 101892173463: thời điểm công ty xuất trình bản chính C/O đã quá hạn quy định nên cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xem xét chấp nhận.

- Đối với tờ khai hải quan nhập khẩu số 10193880934: Công ty chưa xuất trình bản chính C/O mẫu D nên cơ quan không đủ cơ sở để xem xét và xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tc (để biết);
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
- Văn Phòng TC;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6665/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc liên quan đến C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172