Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6662/TCHQ-GSQL về tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu phụ Bát Xát do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6662/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6662/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu phụ Bát Xát

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hùng Tiến
(Số 26, Đường Trần Hưng Đạo, Khối 9, P. Cửa Nam, TP. Vinh Nghệ An)

 

Trả lời công văn số 06/TT/HD ngày 22/12/2011 của Công ty về việc tái xuất lô hàng đường tinh luyện theo hợp đồng số 007/HĐKT ngày 08/12/2011 qua cửa khẩu phụ Bản Vược - Bát Xát, Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ mục 2 phần III Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2008 của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế - Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 10193/BCT-TMMN ngày 03/11/2011 về việc thực hiện Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương:

Đề nghị Công ty liên hệ với UBND tỉnh Lào Cai để được xem xét giải quyết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT dẫn trên. Trên cơ sở Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện thủ tục tái xuất mặt hàng đường tinh luyện cho doanh nghiệp qua cửa khẩu phụ Bản Vược - Bát Xát, Lào Cai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lào Cai (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Lào Cai (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6662/TCHQ-GSQL về tái xuất hàng tạm nhập qua cửa khẩu phụ Bát Xát do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41