Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 666/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/TCHQ-CCHĐH
V/v giải quyết vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Phúc đáp công văn số 91/HQĐNa-HĐH ngày 21/01/2011 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc triển khai thủ tục hải quan điện tử loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 về phạm vi áp dụng thủ tục hải quan điện tử và tình hình triển khai phần mềm hiện tại, Tổng cục Hải quan chấp nhận để Cục Hải quan Đồng Nai triển khai thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

2. Việc thanh khoản đối với loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện theo phần mềm thanh khoản hiện nay.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT - Trưởng Ban (thay b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lào Cai, Hà Tĩnh, Cần Thơ);
- Lưu VT, Ban CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 666/TCHQ-CCHĐH ngày 17/02/2011 giải quyết vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.382

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.101.84
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!