Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6642/VPCP-KTTH năm 2013 thủ tục hải quan vàng nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6642/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6642/VPCP-KTTH
V/v thủ tục hải quan đối với vàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 87/TTr-NHNN ngày 22 tháng 5 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn 9671/BTC-TCHQ ngày 25 tháng 7 năm 2013 và Bộ Công an tại công văn số 2588/BCA-A81 ngày 08 tháng 7 năm 2013 về việc thủ tục hải quan đối với vàng nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với vàng nhập khẩu, các cơ quan thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhập khẩu vàng để phục vụ kịp thời hoạt động điều tiết và ổn định thị trường trong nước, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính cho phép miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế đối với vàng nhập khẩu trong thời gian nhất định; lô hàng vàng nhập khẩu được đưa về kho của đơn vị được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủy nhiệm nhận hàng với điều kiện hàng phải được niêm phong cho đến khi hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn, xử lý cụ thể.

2. Về vấn đề tổ chức tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển và bảo vệ vàng nhập khẩu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp liên quan để thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn tài sản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6642/VPCP-KTTH năm 2013 thủ tục hải quan vàng nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79