Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6640/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6640/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6640/TCHQ-GSQL
V/v tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2541/HQHN-GSQL và công văn 2542/HQHN-GSQL ngày 07/9/2020 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và Công ty Cổ phần Hợp nhất quốc tế nằm trong địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa chuyển phát nhanh của Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS, địa chỉ tại xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội do không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định mới được phép cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện việc thuê kho.

Cục Hải quan TP. Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS khắc phục các điều kiện chưa đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ trước ngày 30/11/2020. Sau thời gian trên, Công ty vẫn không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh của Công ty TNHH dịch vụ kho vận ALS theo quy định.

Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 30/12/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6640/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


86

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78