Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 663/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa gạch lát nền bằng gốm Granit do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 663/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 663/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa NK.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Thương mại Bạch Đằng
(ĐC: 431 Hoàng Diệu, Đà Nẵng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được đơn khiếu nại số 39 KN/BĐ ngày 5/10/2004 của Công ty Thương mại Bạch Đằng về việc phân loại hàng hóa gạch lát nền bằng gốm Granit thuộc tờ khai số 44/NK KD/LC ngày 2/3/2004 và 84/NK/KD/LC ngày 21/4/2004. Về việc này; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế xuất khẩu, tham khảo chú giải chi tiết chương 68, chương 69 của Tổ chức Hải quan thế giới thì:

Mặt hàng gạch gốm Granit, đã qua nung, không tráng men, kích thước 60cm x 60cm, bề mặt đã được mài và đánh bóng thuộc nhóm 6907, mã số 6907.9010.

Công văn số 3526/TCHQ-GSQL ngày 30/7/2004 của Tổng cục Hải quan là văn bản hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng nhập khẩu là gạch làm bằng đá nhân tạo (từ bột đá granit), bằng phương pháp ép thì thuộc nhóm 6810.

Để thực hiện thu thuế các lô hàng doanh nghiệp đã có sự nhầm lẫn mã số đề nghị Cục Hải quan Đà Nẵng cho phép doanh nghiệp được lập kế hoạch truy nộp thuế và thực hiện thông báo thuế theo kế hoạch đăng ký nhưng chậm nhất đến hết năm 2005 phải thực hiện nộp đủ số thuế truy thu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ Đà Nẵng (để thực hiện);
- Vụ KTTT (để phối hợp thực hiện);
- LĐTC (để b/c)
- Lưu VT, GQ(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 663/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa gạch lát nền bằng gốm Granit do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52