Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6620/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS quá thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6620/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 14/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6620/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2742/HQBD-GSQL ngày 1/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về việc xử lý hàng hóa gửi CFS quá thời hạn quy định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 58, khoản 3 Điều 61 Luật Hải quan, Điều 5, Điều 8 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, đối với hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu đưa vào CFS, hết thời hạn lưu giữ mà chủ hàng hóa không thực hiện xuất khẩu đúng thời hạn quy định thì chi cục hải quan quản lý CFS thông báo hàng hóa tồn đọng đến chủ hàng, quá thời hạn theo thông báo mà chủ hàng hóa không đến nhận hàng thì Cục trưởng Cục Hải quan xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6620/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS quá thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.458

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75