Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6619/TCHQ-GSQL năm 2020 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6619/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 14/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6619/TCHQ-GSQL
V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation;
(Lô I1-N2, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 2020/08-NIDEC ngày 03/08/2020 của Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation (là DNCX) về việc xin gửi thành phẩm do Công ty sản xuất ra vào kho Công ty TNHH Nippon Express- CN Hà Nội, địa chỉ tại Lô 38B (Kệ số 1 và 2, diện tích 200m2), KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội; căn cứ các quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và trên cơ sở công văn đề nghị số 2853/HQHCM-GSQL ngày 05/10/2020 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra điều kiện kho tại công văn số 2626/HQHN-GSQL ngày 16/09/2020, Biên bản kiểm tra kho ngày 10/09/2020 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation được thuê kho của Công ty TNHH Nippon Express- CN Hà Nội, địa chỉ tại Lô 38B (kệ số 1 và 2, diện tích 200m2), KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội để lưu giữ thành phẩm do Công ty sản xuất ra, Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này, thời hạn thuê kho kể từ ngày ký công văn này đến ngày 02/08/2023. Trường hợp hết thời hạn thuê kho theo phê duyệt và Công ty vẫn còn nhu cầu thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ (nếu có), 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê kho ngày 02/08/2023.

2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.

3. Thành phẩm do Công ty sản xuất ra khi vận chuyển từ Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

4. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation tại kho thuê theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6619/TCHQ-GSQL năm 2020 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.502

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178