Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6614/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6614/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 14/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6614/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 2328/HQHN-GSQL ngày 19/8/2020 của Cục Hải quan TP Hà Nội báo cáo vướng mắc thực hiện giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Xuất bản năm 2012khoản 1 Điều 20 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì việc cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho số lượng hàng nhất định (01 sản phẩm/01 mặt hàng) để tổ chức thẩm định nội dung để xem xét cấp phép cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật là đúng quy định của Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn.

Trên cơ sở quy định đối với trường hợp một vận đơn khai cho nhiều tờ khai hải quan tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai báo khi làm thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trong trường hợp trên như sau:

- Đối với giấy phép cấp lần 1 để thẩm định nội dung: Khai báo 01 tờ khai hải quan tương ứng với giấy phép cấp lần 1.

- Đối với giấy phép cấp lần 2 cho toàn bộ lô hàng (trong trường hợp nội dung xuất bản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật sau khi thẩm định): Khai báo 01 tờ khai hải quan tương ứng với giấy phép cấp lần 2.

Trường hợp kết quả thẩm định cho thấy nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện xử lý theo quy định hiện hành đối với trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện để nhập khẩu vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Xuất bản, In và phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông (thay trả lời công văn số 850/CXBIPH-QLPH ngày 24/8/2020);
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6614/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.601

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75