Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6604/TCHQ-TXNK năm 2013 nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6604/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6604/TCHQ-TXNK
V/v nợ thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3010/ĐĐN-13 ngày 30/10/2013 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh xốp nhựa Tiến Đạt về việc nợ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo kết quả tra cứ trên hệ thống KTT559 tại Tổng cục Hải quan ngày 6/11/2013 thì Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh xốp nhựa Tiến Đạt hiện đang có nợ thuế quá hạn quá 90 ngày của tờ khai 6769/NKD ngày 3/5/2013 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV III; nợ quá hạn tiền chậm nộp của tờ khai 132/NDT ngày 5/6/2013 tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị, nợ lệ phí quá hạn của một số tờ khai; nợ trong hạn tiền chậm nộp của tờ khai 7021/NKD ngày 7/5/2013 và 7662/NKD ngày 16/5/2013 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV III.

Theo trình bày của công ty thì đến ngày 16/10/2013 công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế và tiền chậm nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) của các tờ khai 6769, 7066, 7021, 7662.

Tổng cục Hải quan chuyển công văn gốc số 3010/ĐĐN-13 ngày 30/10/2013 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh xốp nhựa Tiến Đạt và đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra, nếu đúng công ty đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp của các khoản nợ nêu trên thì có ý kiến trả lời công ty, xử lý khoản tiền đã nộp của công ty trên hệ thống KTT559 theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh xốp nhựa Tiến Đạt (để biết);
- Lưu: VT, TXNK - QLN(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6604/TCHQ-TXNK năm 2013 nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939
DMCA.com Protection Status

IP: 54.81.150.27