Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 66/GSQL-GQ2 về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 66/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hoàn thuế GTGT và xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc
(Số 8/151/254, Minh Khai, Hoàng Mai, TP Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 09 CV/CT ngày 08/01/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc về thủ tục hoàn thuế GTGT và xuất khẩu hàng gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu: hiện nay, cơ quan thuế nội địa là đơn vị xử lý các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý thuế nội địa để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu Vạn Lý và Pò Peo nằm ngoài khu KTCK: Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Cao Bằng (để thực hiện)
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 66/GSQL-GQ2 về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng và xuất khẩu sản phẩm gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64