Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 659/TCHQ-KTTT về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 659/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 659/TCHQ-KTTT
V/v: Bù trừ thuế NK

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội
- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng
- Chi nhánh Công ty XNK Bắc Ninh tại Hà Nội
(38 – Lý Nam Đế - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 07/CVCN ngày 02/02/2005 của Chi nhánh Công ty XNK Bắc Ninh tại Hà Nội về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội về nộp lại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng cho lô hàng nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 98/NK/KD/KVII ngày 06/01/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra quyết định hoàn thuế số 114/QĐ-HQHN ngày 01/2/2005 để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn; căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Chi nhánh Công ty XNK Bắc Ninh tại Hà Nội còn nợ thuế nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Chi nhánh Công ty XNK Bắc Ninh tại Hà Nội vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hà Nội xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Chi nhánh Công ty XNK Bắc Ninh tại Hà Nội, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan Thành phố Hà Nội để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty XNK Bắc Ninh tại Hà Nội biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để báo cáo)
- Lưu VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 659/TCHQ-KTTT về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35