Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6572/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6572/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 12/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6572/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP cáp điện và hệ thống LS-VINA .
(đường dẫn Nam cầu Bính, p. Sở Dầu, q. Hồng Bàng, tp. Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) số 2020Sep28/LS-TCHQ ngày 28/9/2020 của Công ty CP cáp điện và hệ thống LS-VINA (Công ty) (MST:0200117005). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục III ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Hồ sơ XĐTMS nêu trên của Công ty không đáp ứng quy định, cụ thể:

1. Công ty không sử dụng đúng mẫu đơn đề nghị XĐTMS hiện hành. Đề nghị Công ty sử dụng đúng mẫu đơn đề nghị XĐTMS theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, đồng thời cung cấp đủ thông tin của hàng hóa tại tất cả các điểm có trong đơn.

2. Công ty mô tả mặt hàng là cáp ngầm biển có lõi quang, trong đó phần lõi quang có chức năng truyền tải tín hiệu. Tuy nhiên cũng theo mô tả của công ty, cáp này chỉ sử dụng được để truyền tải điện năng. Vì vậy thông tin cung cấp tại đơn đề nghị XĐTMS là chưa phù hợp với nhau. Công ty cần làm rõ chức năng, cách thức sử dụng của mặt hàng.

Vì các lý do trên, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ đề nghị của Công ty CP cáp điện và hệ thống LS-VINA.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP cáp điện và hệ thống LS- VINA được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Toàn) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6572/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


679

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255