Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6545/TCHQ-GSQL 2018 về tái nhập hàng tạm xuất đã qua sử dụng

Số hiệu: 6545/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6545/TCHQ-GSQL
V/v tái nhập hàng tạm xuất đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2511/HQHCM-GSQL ngày 17/9/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thủ tục tái nhập hàng tạm xuất đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục tái nhập đối với hàng hóa là camera quan sát đã qua sử dụng thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu của Công ty Viễn Đông thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 hoặc khoản 5 Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, theo đó, trường hợp hàng hóa không đảm bảo điều kiện “còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu” thì phải có văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Công thương khi làm thủ tục hải quan tái nhập hàng hóa.

2. Trường hợp được Bộ Công thương cho phép nhập khẩu thì yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, nếu xác định hàng hóa tái nhập không đúng là hàng hóa đã tạm xuất thì thực hiện xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6545/TCHQ-GSQL ngày 08/11/2018 về tái nhập hàng tạm xuất đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!