Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6523/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại để sửa chữa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6523/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6523/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tái nhập hàng trả lại để sửa chữa của DNCX

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2582/HQBRVT-GSQL ngày 11/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc cho lô hàng tái nhập của Công ty TNHH Gonzales Việt Nam theo vận đơn số 6098245204 ngày 14/8/2020, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục đối với trường hợp nhập khẩu bộ phận của sản phẩm sản xuất xuất khẩu để sửa chữa, tái chế: Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì lô hàng này là linh kiện của lô hàng xuất khẩu theo tờ khai số 303239323941/E62 ngày 22/5/2020. Như vậy, hoạt động này của Công ty là tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để tái chế. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, để xác định hàng hóa tái nhập là linh kiện của lô hàng xuất khẩu thì căn cứ các chứng từ như: văn bản thỏa thuận việc trả lại các linh kiện để sửa chữa giữa Công ty và khách hàng, chứng từ thể hiện linh kiện này là bộ phận cấu thành sản phẩm đã xuất khẩu làm cơ sở đối chiếu linh kiện tái nhập để tái chế với sản phẩm đã xuất khẩu.

2. Về chính sách thuế đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ các quy định của pháp luật về thuế để thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6523/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái nhập hàng trả lại để sửa chữa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.492

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209