Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 651/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 651/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 29/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 159/HQAG-NV ngày 19/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang, công văn số 4338/2018/CV-KDTT ngày 25/12/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín về vướng mắc nhập khẩu tiền mặt từ Campuchia, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang có hay không được phép thực hiện theo quy định tại Quyết định số 17/2014/QĐ-NHNN

Về nội dung này, Tng cục Hải quan đã trao đi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhận được ý kiến tại công văn số 8057/NHNN-QLNH ngày 26/10/2018, theo đó, "hoạt động nhập khẩu VND tiền mặt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín- chi nhánh An Giang không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước nhưng phải làm thủ tục khai báo Hải quan cửa khẩu khi nhập khẩu"

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện đúng theo nội dung trên.

2. Về vướng mắc xác định tính hợp pháp của tiền mặt

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh An Giang chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hp pháp của tiền mặt khi thực hiện thủ tục hải quan nhập khu.

3. Về việc đề xuất bổ sung hồ sơ khi khai báo hải quan:

Thực hiện theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 7 Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN:

a) Ngân hàng được phép của Việt Nam tại tỉnh biên giới được phép thỏa thuận với Ngân hàng của Campuchia về việc mở tài khoản VND hoc tài khoản KHR cho nhau để phc v thanh toán cho thương nhân hai nước.

b) Ngân hàng được phép của hai bên có thể thỏa thuận về số dư tối đa bằng VND hoặc KHR được duy trì trên tài khoản thanh toán của bên này mở tại Ngân hàng phía bên kia. Trường hợp s dư trên tài khoản vưt quá s dư tối đa theo thỏa thun thì các Ngân hàng của hai bên có thể thỏa thun chuyển đổi thành ngoi t t do chuyển đổi hoc tiền của mỗi bên để chuyển về nước.

e) Các Ngân hàng được phép thực hiện thanh toán mua bán, trao đi hàng hóa và dịch vụ thương mại giữa hai nước bằng VND và KHR được xuất, nhp khẩu VND và KHR tiền mt để phc v hot đng kinh doanh, không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước nhưng phải làm thủ tục khai báo Hải quan cửa khu khi xuất, nhập khẩu tiền mặt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Thương mại C phần Sài Gòn Thương tín (địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 651/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.165
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83