Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 65/TXNK-PL nhập khẩu máy móc chuyên dùng đã qua sử dụng và mới 100% 2017

Số hiệu: 65/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 06/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/TXNK-PL
V/v nhập khẩu máy móc chuyên dùng đã qua sử dụng và mới 100%

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Ô tô và thiết bị công trình Hoàng Gia.
(1105 đường Hương Lộ 80, ấp 50, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 121/CV-HG ngày 1/12/2016 của công ty TNHH ô tô và thiết bị công trình Hoàng Gia về việc nhập khẩu máy móc chuyên dùng đã qua sử dụng và mới 100%. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Quy định về nhập khẩu máy móc chuyên dùng đã qua sử dụng.

Đề nghị công ty căn cứ thực tế hàng hóa, đối chiếu quy định tại nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải, công văn số 3515/ĐKVN-VAQ ngày 9/9/2015 và công văn số 3101/BGTVT-KHCN ngày 24/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đối với trường hợp tương tự để thực hiện.

2. Quy định về phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì: hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của 6 (sáu) quy tắc tổng quá giải thích Hệ thống HS.

Thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan được quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC. Theo đó, người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục Hải quan nơi thuận tiện nhất.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Ô tô và thiết bị công trình Hoàng Gia biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, PL - Nhung (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 65/TXNK-PL ngày 06/01/2017 về nhập khẩu máy móc chuyên dùng đã qua sử dụng và mới 100% do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.192

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!