Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6491/TCHQ-TXNK năm 2020 về kiểm tra khai báo mã số hàng hóa và trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6491/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 06/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6491/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra khai báo mã số hàng hóa và trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 10/7/2020 đến ngày 17/9/2020 có một số tờ khai hải quan khai báo mã số hàng hóa không đúng với Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017. Cụ thể: 06 tờ khai nhập khẩu; 284 tờ khai xuất khẩu, trong đó có 251 tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành kiểm tra và 33 tờ khai chưa hoàn thành kiểm tra. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Đối với 06 tờ khai nhập khẩu (Phụ lục 1), 284 tờ khai xuất khẩu (Phụ lục 2) khai báo sai mã số hàng hóa, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai chỉ đạo các Chi cục Hải quan kiểm tra, rà soát và hướng dẫn doanh nghiệp khai sửa đổi, bổ sung theo quy định.

2. Đối với 124 tờ khai xuất khẩu từ ngày 01/8/2020 đến ngày 16/9/2020 (Phụ lục 3) đề nghị rà soát các trường hợp có mức giá kê khai thấp hơn mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá để đánh giá rủi ro, xem xét kiểm tra sau thông quan để thu đúng, thu đủ thuế cho ngân sách Nhà nước.

3. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các trường hợp khai báo sai mã số hàng hóa khác và yêu cầu doanh nghiệp khai sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định (nếu có).

4. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/10/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Cục CNTT&TK Hải quan (để phối hợp);
- Cục Quản lý rủi ro (để phối hợp);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-Đương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6491/TCHQ-TXNK năm 2020 về kiểm tra khai báo mã số hàng hóa và trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.360

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34