Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6490/TCHQ-TXNK xử lý thuế đối với hàng tạm nhập sửa chữa tái chế chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6490/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6490/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với hàng tạm nhập sửa chữa tái chế chuyển tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2186/HQHCM-TXNK ngày 18/7/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc xác định thời điểm tính thuế, tính phạt chậm nộp, đối với hàng hóa tạm nhập sửa chữa tái chế chuyển tiêu thụ nội địa; Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điểm c khoản 4 Điều 51 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định áp dụng đối với trường hợp hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; quá thời hạn đăng ký mà chưa tái xuất thì phải nộp thuế theo quy định.

2. Điểm c khoản 5 Điều 51 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: Nếu là hàng tái chế không tái xuất được thì doanh nghiệp phải có văn bản gửi Chi cục Hải quan làm thủ tục tái nhập giải trình rõ lý do không tái xuất được, trên cơ sở đó đề xuất Chi cục Hải quan làm thủ tục tái nhập xem xét, chấp nhận các hình thức xử lý, theo đó, đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa.

Điểm c.2 Khoản 7 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó.

Theo các quy định dẫn trên, đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã thực xuất khẩu (công ty đã tiến hành thanh khoản, hoàn thuế). Nay Công ty mở tờ khai nhập khẩu trở lại số sản phẩm lỗi (có nguồn gốc từ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu), sau quá trình đăng ký sửa chữa tái chế, không sửa chữa tái xuất được, được chấp nhận chuyển tiêu thụ nội địa thì Công ty TNHH Scansia Pacific phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn tương ứng với số lượng nguyên phụ liệu cấu thành sản phẩm lỗi nhập lại theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Đối với lượng sản phẩm lỗi nhập khẩu (có nguồn gốc từ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu) để tiêu thụ nội địa: thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thì thời điểm tính thuế, phải chậm nộp là thời điểm đăng ký tờ khai tạm nhập sửa chữa tái chế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6490/TCHQ-TXNK xử lý thuế đối với hàng tạm nhập sửa chữa tái chế chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249