Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6482/TCHQ-TXNK về làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6482/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6482/TCHQ-TXNK
V/v làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty cổ phần may Chiến Thắng.
(Địa chỉ: Số 22 Phố Thành Công – Ba Đình – Hà Nội)

 

Trả lời các công văn số 177/CT-CV ngày 28/10/2010; số 179/CT-CV ngày 28/10/2010 của - Công ty cổ phần may Chiến Thắng về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế do Công ty còn nợ phạt chậm nộp thuế số tiền 744.527.856 đồng của các lô hàng nhập khẩu gia công hàng xuất khẩu từ năm 1994-1997 tại Cục Hải quan Hải Phòng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty và hồ sơ gửi kèm thì năm 2004 Công ty thực hiện cổ phần hóa và thực hiện quyết toán bàn giao cho công ty cổ phần ngày 1/1/2005; trong biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và chi tiết các khoản nợ phải trả không có khoản nợ thuế truy thu 414.065.017 đồng. Hiện nay, Công ty đã nộp đủ thuế truy thu này và phát sinh 744.527.856 đồng tiền phạt chậm nộp thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính thì khoản nợ thuế truy thu 414.065.017 đồng thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ. Nếu được xóa khoản nợ thuế truy thu này thì Công ty không bị phạt chậm nộp số tiền 744.527.856 đồng.

Xét thấy doanh nghiệp đã nộp hết thuế gốc; trong thời gian chờ xem xét giải quyết xóa khoản nợ phạt chậm nộp thuế nêu trên, để tạo điều kiện cho Công ty có hàng hóa phục vụ sản xuất xuất khẩu; Tổng cục Hải quan đồng ý tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Điều 93 Luật quản lý thuế về khoản nợ phạt chậm nộp thuế nêu trên đối với Công ty cổ phần may Chiến thắng đến 31/11/2010 với điều kiện:

- Ngoài khoản nợ phạt chậm nộp thuế nêu trên Công ty không còn nợ thuế quá hạn, nợ phạt của các lô hàng xuất nhập khẩu khác.

- Công ty có cam kết thực hiện theo quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6482/TCHQ-TXNK về làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.026

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0