Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6472/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6472/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6472/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan An Giang;
- Công ty CP xây dựng Sài Gòn MEGA.
(129A Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 564/HQAG-NV ngày 9/6/2009 của Cục Hải quan An Giang và công văn số 04 ngày 4/9/2009 của Công ty CP xây dựng Sài Gòn MEGA về việc hoàn thuế nhập khẩu cho 27 tờ khai nhập khẩu cát theo loại hình kinh doanh (đã nộp thuế) sau đó hủy tờ khai và chuyển sang loại hình tạm nhập - tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty MEGA nhập khẩu hàng hoá đã nộp thuế theo loại hình kinh doanh sau đó huỷ tờ khai và chuyển sang nhập khẩu theo loại hình tạm nhập - tái xuất không thuộc đối tượng xét hoàn thuế qui định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC nêu trên.

Công văn này thay thế công văn số 3019/TCHQ-KTTT ngày 26/5/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang, Công ty CP xây dựng Sài Gòn MEGA biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6472/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.000
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33