Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 647/TCHQ-TXNK bù trừ tiền thuế do ghi thu ghi chi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 647/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/TCHQ-TXNK
V/v bù trừ tiền thuế do ghi thu ghi chi

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6117/HQHP-TXNK của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng liên quan đến việc bù trừ tiền thuế nộp thừa do ghi thu ghi chi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 10/12/2002 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định hoàn thuế, bù trừ tiền thuế nộp thừa do ghi thu ghi chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp. Mặt khác, số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt trên do Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ cho Bộ Công an đã thực hiện ghi thu ghi chi năm 2010, Bộ Công an đã quyết toán vào niên độ Ngân sách năm 2010, Bộ Tài chính đã tổng hợp vào quyết toán NSNN năm 2010, báo cáo Quốc hội và Quốc hội đã phê chuẩn.

Do đó, đề nghị đơn vị không thực hiện bù trừ số tiền thuế nộp thừa do ghi thu ghi chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp sang nợ thuế của tờ khai khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ I, Vụ Pháp chế (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 647/TCHQ-TXNK bù trừ tiền thuế do ghi thu ghi chi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38