Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6462/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6462/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 16/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6462/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 06/11/2012 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 001/MECO/NK ngày 30/10/2012 của Công ty năng lượng Mê Kông về đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án Nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2-2 nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết b Khoản 2 Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì cơ quan Hải quan chỉ thực hiện việc miễn thuế đối với các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau khi đăng ký Danh mục. Các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Để có cơ sở xem xét xử lý về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án Nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2-2, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo cụ thể toàn bộ sự việc và gửi kèm hồ sơ, tài liệu,… các giấy tờ có liên quan đến việc nhập khẩu của Công ty (có đóng dấu sao y bản chính) về Tổng cục trước ngày 20/11/2012 và có đề xuất xử lý cụ thể đối với kiến nghị của Công ty tại công văn nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Công ty năng lượng Mê Kông (để biết);
(Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, tỉnh BR-VT)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6462/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19