Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6455/TCHQ-GSQL về nhập khẩu mặt hàng hộp mực rỗng đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6455/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6455/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu mặt hàng hộp mực rỗng đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số VB02/2011/ACT-TCHQ ngày 14/11/2011 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất ACT về việc nhập khẩu mặt hàng hộp mực rỗng đã qua sử dụng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc trong việc nhập khẩu hộp mực in đã qua sử dụng để làm dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới, sản xuất làm mới và tái xuất: đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009, công văn số 2974/BTTTT-CNTT ngày 30/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông để giải quyết thủ tục nhập khẩu cho công ty.

Trường hợp Công ty xuất trình được đầy đủ hồ sơ tài liệu để làm dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới, sản xuất làm mới và tái xuất theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2974/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và cam kết tái xuất toàn bộ lô hàng nhập khẩu thì được làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT.

2. Về xác định loại hình nhập khẩu: Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty căn cứ mục đích sản xuất kinh doanh của mình để xác định loại hình nhập khẩu hộp mực in rỗng đã qua sử dụng, cụ thể:

- Nếu Công ty mua hộp mực rỗng để thực hiện sản xuất, làm mới sản phẩm và tái xuất thì thực hiện theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

- Nếu Công ty chỉ thực hiện gia công để hưởng tiền công, việc cung ứng nguyên vật liệu và xuất khẩu sản phẩm do nước ngoài chỉ định thì thực hiện theo loại hình gia công.

Hướng dẫn này thay thế điểm 3 công văn số 5519/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2011 của Tổng cục Hải quan về nhập khẩu hộp mực in đã sử dụng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện (Có gửi kèm công văn số VB02/2011/ACT-TCHQ ngày 14/11/2011 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất ACT).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM DV SX ACT.
Đ/c: 140 Hoa Lan, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM (thay trả lời);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6455/TCHQ-GSQL về nhập khẩu mặt hàng hộp mực rỗng đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.048
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160