Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 643/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/TCHQ-TXNK
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Doanh nghiệp tư nhân Đại Bình;
(Khu 7 phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng)
- Cục Hải quan Đắk Lắk.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 60/ĐB.10 ngày 11/12/2010 của doanh nghiệp tư nhân Đại Bình về chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp chứng từ thanh toán là bản Swift có xác nhận của ngân hàng nơi phát hành trong đó nội dung của bản Swift đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu thỏa mãn các tiêu chí như: (i) tên công ty thanh toán; tên ngân hàng người gửi; tên ngân hàng phục vụ người xuất khẩu; tên doanh nghiệp thụ hưởng; số hợp đồng xuất khẩu; giá trị thanh toán (ii) chứng từ do chính ngân hàng phục vụ người xuất khẩu cung cấp thì đề nghị Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xem xét chấp nhận bản Swift làm chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ hoàn thuế hoặc không thu thuế; Trường hợp cần thêm thông tin về chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu thì đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục yêu cầu doanh nghiệp thu thập thêm thông tin từ Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu theo quy định tại TTLT số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN.

Công văn này thay thế công văn số 6804/TCHQ-TXNK ngày 16/11/2010.

Tổng cục Hải quan trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Đại Bình, Cục Hải quan Đắk Lắk được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, tp (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 643/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2011 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51