Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 643/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 28/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức KfW tại Hà Nội.
(Đ/c: Tầng 12 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 17/12/2018 của Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức KfW tại Hà Nội (Văn phòng KfW) thông báo danh mục đề nghị miễn thuế giai đoạn 2019-2021 và đề nghị hoàn thuế đối với lô hàng đã nhập khẩu năm 2018. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 05/10/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5837/TCHQ-TXNK hướng dẫn Văn phòng KfW về việc thông báo danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu để xem xét giải quyết miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Hàng hóa nhập khẩu của Văn phòng KfW năm 2018 không được Văn phòng KfW gửi danh mục đề nghị miễn thuế theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5837/TCHQ-TXNK nêu trên. Do đó chưa đủ cơ sở để giải quyết miễn thuế, hoàn thuế theo đề nghị của Văn phòng KfW.

Đối với danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu trong 3 năm (2019-2021), Tổng cục Hải quan sẽ xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và sẽ thông báo cho Văn phòng KfW khi có kết quả.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức KfW ti Hà Ni được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: V
T, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 643/TCHQ-TXNK ngày 28/01/2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.994

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198