Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 643/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2011 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 643/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 29/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 643/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe ô tô đầu kéo

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam.
(Đ/c: Khu kinh tế Dung Quất; xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số S03-080-17-005 ngày 23/2/2017 của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến) về việc nhập khẩu 02 xe ô tô đu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2011. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính ph quy định: “ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.”

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định: “ô tô các loại đã qua sử dụng (bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hóa, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng) được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khu (ví dụ: năm 2014 chỉ được nhập khẩu ô tô loại sn xuất từ năm 2009 trở lại đây)."

Như vậy trường hợp 02 xe ô tô đầu kéo của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam sản xuất năm 2011 nhập khẩu năm 2017 là quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu theo quy định nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 643/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu xe ô tô đầu kéo đã qua sử dụng sản xuất năm 2011 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


318
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5