Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6422/TCHQ-TXNK làm thủ tục nhập hàng an ninh quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6422/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6422/TCHQ-TXNK
V/v làm thủ tục nhập hàng ANQP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa.
(11 Nguyễn Chí Thanh - TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 457/PKD/HH ngày 2/11/2012 của Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa và công văn số 6931/HQHP-TXNK ngày 5/11/2012 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc làm thủ tục nhập khẩu hàng an ninh quốc phòng; tiếp theo công văn số 5800/TCHQ-TXNK ngày 22/10/2012 và công văn số 6062/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2012, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1/ Về việc làm thủ tục nhập khẩu:

- Căn cứ Điều 92 vận điều 93 Luật Quản lý thuế thì biện pháp dừng làm thủ tục hải quan áp dụng đối với lô hàng mới phát sinh.

- Điểm c.3 khoản 2 Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: "Đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo thuộc đối tượng được xét miễn thuế, trong thời gian chờ làm thủ tục xét miễn thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế là ba mươi ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hoặc kể từ ngày nhận hàng (đối với hàng hoá thuộc danh mục hàng tiêu dùng) nếu có văn bản của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ quản lý chuyên ngành xác nhận hàng hóa nhập khẩu là lô hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo thuộc đối tượng được xét miễn thuế.

Trường hợp kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, người nộp thuế phải tính lại thời hạn nộp thuế kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hoặc ngày nhận hàng (đối với hàng tiêu dùng) và xác định, nộp số tiền phạt chậm nộp thuế theo quy định ".

- Điều 25 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 quy định: "Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh thuộc đối tượng xét miễn thuế, nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, công ty thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan thì được thông quan với điều kiện phải có văn bản của lãnh đạo Bộ Công an xác nhận hàng hóa nhập khẩu đang bị cưỡng chế là hàng hóa nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho an ninh, thuộc đối tượng được xét miễn thuế..."

Đối chiếu quy định nêu trên thì trường hợp của Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa nếu có văn bản của lãnh đạo Bộ Công an xác nhận lô hàng 50 xe mô tô đặc chủng này là hàng hóa nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho an ninh, thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu thì xem xét thông quan hàng hóa theo quy định.

2/ Về thuế TTĐB:

Đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa phối hợp với Bộ Công an khẩn trương nộp tiền thuế TTĐB, tiền phạt chậm nộp của lô hàng xe ô tô bọc thép 7 chỗ, hiệu Lexus 570 vào Ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa, Cục Hải quan TP Hải Phòng được biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6422/TCHQ-TXNK làm thủ tục nhập hàng an ninh quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100