Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 642/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 642/VPCP-VX
V/v tổ chức thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008 tại Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản số 502/UBND-QLĐTh ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương nhập khẩu pháo hoa để thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008. Theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, để có đủ căn cứ pháp lý trước khi trình Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đề nghị:

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn về những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức cuộc thi.

Nếu có vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết, đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: ĐP, NC, KTTH,
 Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (03). NTH 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 642/VPCP-VX về việc tổ chức thi bắn pháo hoa quốc tế ngày 28/01/2008 tại Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!