Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6400/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 6400/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 22/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn về thuế đối với hàng xuất khẩu không đạt chất lượng

Đây là nội dung đáng lưu ý tại Công văn 6400/TXNK-CST do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành.

Công văn này đã hướng dẫn về xử lý thuế đối với phế phẩm bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, theo đó:

- Nếu sản phẩm hư hỏng ngay trong quá trình sản xuất, tạo thành phế phẩm, không còn giá trị sử dụng thì không phải nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất ra phế phẩm đó;

- Phế liệu, phế phẩm đó khi tiêu thụ nội địa phải kê khai, nộp các loại thuế theo quy định và gửi đến cơ quan hải quan Mẫu số 04 Phụ lục IIa, hoặc mẫu số 06/BKKTT/TXNK (nếu nộp hồ sơ giấy) của Thông tư 39/2018/TT-BTC ;

- Đối với sản phẩm không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (không phải phế phẩm) phải lưu kho, tiêu hủy hoặc tiêu thụ nội địa thì vẫn phải nộp đủ thuế cho toàn bộ nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất số lượng sản phẩm đó.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 6400/TXNK-CST ngày 22/10/2018.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6400/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng SXXK

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.
(Đ/c: D10/89Q, Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 20180827/XNK-PYV ngày 27/8/2018 của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam về thuế đối với phế phẩm của loại hình nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.

Theo quy định tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 5/6/2018 thì:

- Định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu. Việc xác định định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu được thực hiện bằng tổng lượng nguyên liệu, vật tư dùng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu chia cho tổng số lượng sản phẩm thu được hướng dẫn tại mẫu số 16/DMTT/GSQL Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

- Phế phẩm là thành phẩm, bán thành phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất...) bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và không đạt chất lượng để xuất khẩu.

1. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty sản xuất 100 đôi giày, kiểm tra chất lượng chỉ có 70 đôi đạt chất lượng xuất khẩu, 20 đôi không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu phải lưu kho một năm, 10 đôi phải tiêu hủy. Công ty phải sản xuất thêm 30 đôi giày để bù vào số giày bị hỏng và đã xuất khẩu thì nguyên liệu để sản xuất ra 30 đôi giày này được tính vào định mức của nguyên liệu, vật tư của 100 đôi giày đã xuất khẩu.

Đối với 10 đôi giày sau thời gian lưu kho phải tiêu hủy, 20 đôi không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu phải bị tiêu hủy hoặc tiêu thụ nội địa thì doanh nghiệp phải nộp đủ thuế đối với toàn bộ nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra 30 đôi giày (được sử dụng để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy).

Trường hợp sản phẩm hư hỏng ngay trong quá trình sản xuất, tạo thành phế phẩm, không còn giá trị sử dụng như chính phẩm thì không phải nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra phế phẩm đó nhưng phế liệu, phế phẩm khi bán, tiêu thụ nội địa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, người khai hải quan khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Đến thời điểm báo cáo quyết toán mà Công ty chưa có phương án xử lý phế phẩm tồn kho thì nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra phế phẩm tồn kho chưa đủ điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu, công ty phải khai báo rõ về số lượng nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra số hàng hóa này.

Đối với các sản phẩm loại B có thể xuất khẩu ra nước ngoài thì không được coi là phế phẩm và được báo cáo theo mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC theo quy định tại tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

3. Sản phẩm được sử dụng để tiêu thụ nội địa, sản phẩm bị tiêu hủy phải dựa trên định mức của sản phẩm cùng loại xuất khẩu để xác định số lượng nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm và xác định số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp.

Liên quan đến kiến nghị nêu trên của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3862/TXNK-CST ngày 16/7/2018 để hướng dẫn Công ty thực hiện. Theo đó, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã được đưa vào sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng buộc phải tiêu hủy phải kê khai nộp thuế nhập khẩu (đính kèm công văn số 3862/TXNK-CST ngày 16/7/2018).

Cục Thuế XNK có ý kiến để Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
EXPORT AND IMPORT DUTY DEPARTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 6400/TXNK-CST

Hanoi, October 22, 2018

 

To: Pouyuen Vietnam Company Limited
(Address: D10/89Q, Highway 1A, Tan Tao Ward, Tan Binh District, Ho Chi Minh City)

In response to Official Dispatch No. 20180827/XNK-PYV dated 27/8/2018 of Pouyuen Vietnam Company Limited (PV) regarding discarded products imported as materials for export production, below are opinions of Export and Import Duty Department:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6400/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.562

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78