Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 639/GSQL-GQ3 năm 2017 về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất- tái nhập của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 639/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 29/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 639/GSQL-GQ3
V/v Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất- tái nhập của DNCX

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH CCI Việt Nam
(Đ/c: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 28/2017/CCI ngày 28/02/2017 của Công ty TNHH CCI Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với thiết bị tạm xuất sửa chữa ở nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất:

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa tạm xuất - tái nhập đi sửa chữa của Công ty phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX và thực hiện thông quan lô hàng tại Chi cục Hải quan này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT V
ũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục HQ tỉnh, TP: HCM, Đà Nẵng (để biết và t/h);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 639/GSQL-GQ3 năm 2017 về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, tạm xuất- tái nhập của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


339
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122