Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 638/BVTV-KD năm 2015 về hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 638/BVTV-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 10/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/BVTV-KD
V/v hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch thực vật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH PACIFIC.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được công văn số 0503/CV-PTC ngày 05/3/2015 của Công ty TNHH PACIFIC (do Cục Giám sát quản lý về hải quan chuyển đến) về việc kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, sau khi xem xét, Cục BVTV có ý kiến như sau:

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (Số 41/2013/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Tại khoản 1, Điều 31 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật nêu rõ: Vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu phải được kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 1 của Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT thì dưa chuột, gừng, lá ớt, quả ớt thuộc danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Tuy nhiên, các mặt hàng dưa chuột muối, gừng muối, lá ớt muối, quả ớt muối của công ty đã qua quá trình chế biến (được muối) trước khi xuất khẩu nên đã loại trừ nguy cơ mang theo sinh vật gây hại thực vật do vậy sẽ không phải m thủ tục kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu.

Vậy, Cục BVTV thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Bộ NN (để b/c lãnh đạo Bộ);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục GSQL (thay trả lời);
- Các Chi cục KDTV vùng;
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 638/BVTV-KD năm 2015 về hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139