Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6358/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6358/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6358/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hàng gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2181/HQĐNa-NV ngày 03/09/2009 của Cục Hải quan Đồng Nai vướng mắc về hàng hóa gửi kho ngoại quan; Tiếp theo công văn số 880/TCHQ-GSQL ngày 20/02/2009 về việc tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

1/ Việc tạm nhập hàng hóa gửi kho ngoại quan được hiểu là DNCX làm thủ tục đưa hàng hóa vào kho ngoại quan; thủ tục hải quan thực hiện như sau:

- Căn cứ hợp đồng thuê kho ngoại quan, DNCX khai báo trên tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan (HQ/2002-KNQ) về số lượng hàng thực tế gửi kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan; thủ tục, hồ sơ hải quan thực hiện như đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan (nhưng không phải làm thủ tục xuất khẩu, không phải mở tờ khai tạm nhập);

- DNCX có văn bản gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX đề nghị được đưa hàng hóa tạm nhập gửi vào kho ngoại quan kèm bản lưu người khai hải quan tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan (nộp bản sao y, xuất trình bản chính).

2/ Việc tái xuất hàng hóa gửi kho ngoại quan được hiểu là DNCX làm thủ tục đưa hàng hóa từ kho ngoại quan ra nước ngoài; thủ tục hải quan thực hiện như sau:

- Căn cứ số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, DNCX khai báo, đăng ký tờ khai xuất khẩu chế xuất tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX; thủ tục, hồ sơ hải quan thực hiện như đối với hàng hóa của DNCX xuất khẩu ra nước ngoài;

- Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan làm thủ tục hải quan đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan, bàn giao hàng hóa cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX để làm tiếp thủ tục xuất khẩu; thủ tục, hồ sơ thực hiện như đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài.

3/ Việc làm thủ tục chuyển hàng từ DNCX đến kho ngoại quan và ngược lại việc bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa giữa Chi cục Hải quan quản lý DNCX và Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Điều 13, 14 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính và quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/07/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6358/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hàng gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.898

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55