Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 635/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Thông tư 93/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 635/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 28/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 635/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 93/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 3617/HQHN-GSQL ngày 20/11/2018 và công văn số 3823/HQHN-GSQL ngày 7/12/2018 của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội vướng mắc thực hiện Thông tư 93/2018/TT-BTC ngày 5/10/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan:

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 93/2018/TT-BTC dẫn trên, trong khi chưa có phn mềm quản lý thì thực hiện việc cung cấp thông tin bằng văn bản cho các cơ quan liên quan.

2. Đối với đề nghị bổ sung các thông tin về mẫu: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2190/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ Tài chính.

3. Đối với nội dung liên quan đến giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe:

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy định tại tiết đ, điểm 1 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 93/2018/TT-BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 635/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Thông tư 93/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.810
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83