Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6320/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực dự kiến mở cửa khẩu chính Săm Pun, tỉnh Hà Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6320/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 25/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6320/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực dự kiến mở cửa khẩu chính Săm Pun, tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 2943/UBND-NCPC ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về vướng mắc trong công tác thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Săm Pun thuộc tỉnh Hà Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2009, từ năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và chính quyền tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã có văn bản thỏa thuận nhất trí mở cặp cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc) tại khu vực mốc 456; đến năm 2019, tại Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, hai Bên tiếp tục thỏa thuận tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hoàn thiện thủ tục nội bộ để đề nghị mở chính thức cặp cửa khẩu này. Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, hiện nay, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực mốc giới 456 dự kiến mở cặp cửa khẩu song phương Săm Pun (Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc) - Điền Bồng (Huyện Phú Ninh, Châu Văn Sơn), phía tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và tỉnh Hà Giang - Việt Nam đã đầu tư xây dựng trạm kiểm soát liên ngành và các điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đã có đường giao thông kết nối đảm bảo thuận lợi. Tuy nhiên, hai Bên vẫn chưa hoàn thành các thủ tục nội bộ để mở chính thức cặp cửa khẩu này. Do đó, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Hà Giang bố trí Chi cục Hải quan Săm Pun thực hiện công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại khu vực mốc giới 456 theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang căn cứ Điều 19, Điều 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về cửa khẩu biên giới đất liền, chỉ đạo các Sở Ngành có liên quan thực hiện trình tự, xây dựng hồ sơ mở cửa khẩu chính Săm Pun, báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Ngoại giao) quyết định theo đúng thẩm quyền. Sau khi cửa khẩu chính Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc) tại khu vực mốc giới 456 được mở chính thức theo quy định của pháp luật, cơ quan Hải quan sẽ bố trí lực lượng làm việc tại cửa khẩu để thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (Để B/c)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6320/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực dự kiến mở cửa khẩu chính Săm Pun, tỉnh Hà Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209