Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 629/TCHQ-TXNK về thuế đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 629/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
(Số 18, Láng Hạ - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 222/DKVN-TCKT ngày 09/01/2013 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc hưởng ưu đãi thuế đối với tờ khai đăng ký trước ngày đăng ký Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu của Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc hưởng ưu đãi thuế đối với tờ khai đăng ký trước ngày đăng ký Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu của Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 113/BTC-TCHQ ngày 04/01/2013 (đính kèm), đề nghị Tập đoàn dầu khí Việt Nam chỉ đạo Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn dầu khí Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ Bà Rịa-Vũng Tàu; Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 629/TCHQ-TXNK về thuế đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.302

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19